Wie schreef 'De zwarte tulp' van Alexandre Dumas?


Hoewel dit een strikvraag lijkt, is deze titel eerder een vraag om erkenning.
Van wie? Dat kom je zo meteen te weten.
Dat creativiteit gestimuleerd kan worden wanneer twee mensen samenwerken die aan elkaar gewaagd zijn, is het centrale thema van het boek De kracht van het tweetal van Joshua Wolf Shenk (Goodreads/Hebban).

Uit eigen ervaring beaam ik deze visie volledig.
Dat Alexandre Dumas deze theorie ook in praktijk bleek om te zetten, is echter door weinig mensen geweten.